Altınörs İdmanYurdu (MKE Ankaragücü Kuruluyor)Futbol oyunu, padişah Abdülhamit''in yasak kararına rağmen Dersaadet''in uzak bölgelerinde Zeytinburnu Makriköy (Bakırköy) ve civarlarında Türkler tarafından da etrafa gözcüler konularak oynanıyor ve maçlar kıran kırana geçiyordu.
(...kim ki kale kurup top endah ederek, tepük oynaya, boynu vurula...) Fermanını takmayarak aralarında alenen ve kıran kırana top endah edenler ise, Zeytinburnu İmalat-ı Harbiye tamir atölyesi mensupları idi. Yasak kararının gevşemeye başladığı 1903 yylyndan itibaren aralarında çeşitli kulüpler kuran İmalat-ı Harbiye mensupları yasak kararının 1904 yılında kaldırılması üzerine gıcır gıcır formaları ile Zeytinburnu ve civarındaki sahaları doldurmaya başladılar.
Kulübümüz ALTINÖRS YDMANYURDU, İstanbul Cuma ligine tertip komitesinin talebi üzerine "Sanayii Mektebi" adı altında katılmıştı...Resme dikkat ederseniz, tüm kadro ÖRS''ün içine dağılmış.....
Zeytinburnundaki Imalaty Harbiye Tamir atölyesinde 1904-1910 tarihleri arasında kurularak aralarında maçlar yapmak suretile faaliyetlerini sürdüren kulüpler şunlardır;


1.Rehberi sanayii gücü
2.Albayrak spor kulübü
3.Gayret gençlik
4.Nümunei sübyan spor kulübü
5.Besalet spor kulübü
6.Tapa gençlik gücüBu kulüpler imalat-ı harbiye tamir atölyesinin değişik ünitelerine dağılmıştır. Bir başka deyişle her ünite ve tezgah mensupları aralarında bir kulüp oluşturmuşlardı. Bazı üniteler sayısal çoğunluk yüzünden değişik anlamlar altında bir araya gelerek kendilerine çeşitli isimler altında kulüpler kurmuş, takımlar oluşturmuşlardı. Örneğin, Rehberi Sanayii Gücü, Imalat-ı harbiye tamir atölyesi''nin değişik ünitelerindeki ustalar tarafından kurulmuştur. Nümunei sübyan spor kulübü, usta ve büyüklerin aralarına almadıkları çırak-çocuk düzeyindeki personelin kulübü idi. Beselet spor, arnavutluk dilinde "besa-beraber olmak, ayrılmamak" anlamında olup, atölyelerin değişik ünitelerindeki Arnavut asıllı usta ve işciler tarafından kurulmuştu....
Tapa Gençlikgücü, top dökümhanesi mezunları, tarafından kurulmuş olup, (tapa, top mermisinin ucuna yerleştirilen ve mermi atıldıktan sonra merminin patlamasını sağlayan ayarlı kapağa verilen isimdi)
İmalat-ı harbiye usta mektebi talebeleri ile top dökümhanesi mensuplarının da yer aldığı, bu gayri federe kulüplerin aralarında yaptıkları maçlar zaman zaman sürtünme ve tartışmalara neden oluyordu.
Bu böyle olmayacaktı....


İstanbul ligi kurulmuş, maçlar başlamıştır.


Kendileri de bir çatı altında toplanarak neden bir kulüp kurmasınlar diye, Böylece liglere katılır, adlarını daha iyi duyurabilirlerdi...Bu maksat ile 1910 Haziranın 14''ünde İmalat-ı Harbiye Mektebi işcilerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantı, bir sonuç alınamadan dağıldı. Aynı yıl ve ayın 19. günü yapılan toplantıda da bir sonuç alınamadı ama, mektebin son sınıf öğrencileri kararlı idi. Kulüplerini kuracaklardı. Aynı sınıfın iki güzide öğrencisi AGAH ORHAN ve ŞÜKRÜ ABBAS''ın yıldızları bir türlü barışmıyor, anlaşma sağlanamıyordu. Futbola yatkın ve meraklı talebe sayısı ise oldukça fazla idi. Atölye ve dökümhane de çalışanları da yanlarına aldılar mı, sırtları yere gelmeyecek bir kuvvet olabilirlerdi. İki taraf ayrı ayrı ve harıl harıl hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Ve nihayet, Agah ORHAN''ın başını çektiği grup hazırlıklarını tamamlamış "ALTINÖRS İDMANYURDU" nun evraklarını mutasarrıflığa vermişti...Tarih, 31.08.1910 idi. Bunu haber alan, Şükrü ABBAS''ın başını çektiği grup,son hazırlıkları birkez daha gözden geçirdikten sonra onlarda evraklarını mutasarrıflığı teslim ettiler. Böylece "TURAN SANATKARAN GÜCÜ" de kuruluşunu tamamladı.


Tarih, aynı tarihti yani,31.08.1910.Değişik ünitelerde faaliyette bulunan gayri federe kulüpler bu iki teşekküle ithak ettiler. Aynı müessesenin çatısı altındaki iki kulübün rekabeti sonraları bazı sürtüşme ve hatta kavgalara neden olacaktı...KAYNAK:ankaragücümüz.tr