Hib bütün dünyada yaygın görülen bir bakteri türüdür. En çok süt çocuklarında (6-18 ay) hastalık yapar. Tüm yaşlarda görülmekle birlikte özellikle 5 yaş altında en sık çocukluk hastalığı etkenlerindendir. Beş yaş üzerinde genellikle görülmez. Bütün dünyada bakteriyel menenjitin en sık görülen etkenidir. Hib, menenjit dışında başka ciddi hastalıklara da yol açabilir ve çocuklarda zatürre, akciğerlerde sıvı toplanması (zatülcenp; ampiyem), kana mikrop karışması (sepsis), yutak iltihabı (kuşpalazına benzer ciddi bir hastalık;epiglottit), eklem ve kemik iltihapları gibi ağır hastalıkların en önemli etkenlerindendir.

Hib nasıl bulaşır?
Hib menenjit veya diğer ciddi hastalıklara yol açmadan önce kişinin boğazında ön yerleşim yapar, buradan vücudun hastalık yapacağı bölgelerine yayılır ve bu bölgelerde hastalık yapar. Hasta çocukların solunum salgıları yoluyla (havadaki tükrük damlacıkları, hasta çocukların burun –ağız akıntıları gibi) başka çocuklara bulaşır. Hasta olan kişilerin hastalığı bulaştırma riski; okul kreş ve ev içi bireylerinde çok daha yüksektir. Aynı evde Hib enfeksiyonu geçiren bir kardeş varsa, o evdeki bir bebekte menenjit riski 500 kat daha fazladır.

Hib aşısı etkili midir?
Hib aşısı uygun zaman ve dozlarda kullanıldığında Hib menenjitlerini neredeyse tamamen (%95 ve daha yüksek oranlarda) önler. Hib aşısı aynı zamanda menenjit dışındaki ciddi Hib hastalıklarından korunmayı da (zatürre, sepsis, kemik eklem iltihapları gibi) önler. Ancak Hib aşısı, Hib dışındaki menenjit etkenlerinden korumaz.

Hib aşısı güvenli midir?
Aslında yan etkisi olmayan aşı veya ilaç yoktur.Hib aşısının yan etkileri genellikle önemsiz derecededir. Hib aşısında %10-25 oranlarında aşı yerinde kızarıklık, ağrı, hafif-orta ateş, huzursuzluk görülebilir. Daha ciddi yan etkiler çok nadirdir.

Hib aşısı kimlere uygulanır?
Hib aşısı beş yaş altındaki bütün sağlıklı çocuklara ikinci aydan itibaren belli aralıklarla toplam 4 defa uygulanır. Bunun dışında, sık ve tekrarlayan ciddi hastalık riski olan bütün çocuklara, yaş grubuna bakmaksızın doktorun uygun görmesiyle de yapılabilir.

Hib aşısı ne zaman ve kaç defa uygulanır?
Hib aşısının ilk dozu 2 ayı bitirmiş çocuklara yapılır, daha sonra 4 ve 6. aylarda 2 doz, 15-18. aylar arasında da pekiştirme dozu olmak üzere toplam 4 defa uygulanır. 7 ile 14 ay arasında daha önce hiç Hib aşısı yapılmadıysa, doktorun önerine göre toplam 3 veya 2 doz yapılır. 15.aydan sonra 5 yaşa kadar tek doz uygulanır. Sağlıklı çocuklara 5 yaştan sonra Hib aşısı uygulanmaz. Ancak enfeksiyon açısından risk faktörleri varsa izleyen doktorun önerisiyle 5 yaşından sonra da genellikle tek doz olarak yapılabilir.

Hib aşısı sağlık ocaklarında ücretsiz olarak yapılmakta mıdır?
Sağlık Bakanlığı ve Aşı danışma kurulu tarafından alınan karara göre Hib aşısının sağlık ocaklarında ücretsiz yapılmaya başlanması kararı alınmıştır.
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Temmuz 2006
mkemal@uludag.edu.tr