AŞILAMA ( İNTRA-UTERİN İNSEMİNASYON)

İnseminasyon bir suni döllenme tekniğidir.Bu yöntemin özelliği, hızlı hareket eden sağlıklı spermlerin seçilmesi, spermleri olumsuz etkileyebilen vajen asit ortamından korunması, spermin yumurtaya yakın bir yere bırakılması ve spermlerin yumurtalık kanallarına daha kolay ulaşma şansının verilmesidir.
Uygulamaya geçmeden önce bayanda bazı tetkiklerin yapılması gerekir.Her şeyden önce rahim filmi çekilerek tüplerin açıklığı gösterilmelidir.Daha sonra adetin 2.ci veya 3.günü yapılan hormon değerleri tespit edilir.Kadına yumurta gelişimini sağlıyan ilaçlar verilir. Ve yine üçüncü günden başlamak üzere aralıklı yapılan ultrasonografi ile yumurtanın gelişimi takip edilir.İstenen büyüklüğe ulaşınca ovulasyonu tetiklemek için çatlatma iğnesi yaptırılır.Belirli bir süre sonra erkekten alınarak hazırlanan örnek, özel bir kanül ile rahim içine verilir. Bu yöntem sayesinde spermlerin kat edeceği mesafenin kısalması sağlanmakta, hareketli olmayan ya da şekil olarak bozuk spermlerin verilmesi engellenmektedir.İşlem için taze sperm örneği kullanılır.


İnfertil çiftlerin yaklaşık % 5-10 nunda tüm testler normal bulunmaktadır.Çocuk olmama nedenini ortaya çıkarmak için çiftler yoğun testlere maruz kalmaktadırlar.Buna rağmen yapılan tüm araştırmalar sonucunda gebeliğe engel olacak fatör tesbit edilmeyebilir.O zaman sebebi açıklanamayan infertiliteden bahsedilir.Böyle durumlarda ya çifte bir süre daha zaman tanınır ya da yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılır.İlk aşamada tercih edilecek olan tabii ki aşılamadır.Aşılama nedeni bulunamayan infertilite haricinde sperme ait hafif bozukluklarda ( sayı,hareket,şekil), spermin rahim içine geçişini engelleyen rahim ağzına ait problemlerde de öncelikle tercih edilir.
Aşılama tedavisi ile deneme başına elde edilen gebelik oranı yaklaşık olarak %10-15 dir.İlk 3-4 denemeden sonra başarı oranı giderek azalmaktadır. Kadın yaşının çok genç olması, kısa infertilite süresi veya çiftlerin arzusu gibi bazı özel durumlar dışında daha fazla sayıda aşılama tercih edilmemektedir.Uygulamalar sonucunda başarı elde edilmediğinde infertilite sebepleri yeniden değerlendirilerek IVF( tüp bebek) veya ICSI (mikroenjeksiyon) gibi diğer yardımcı üreme teknikleri denenebilir.