Erkekte Infertilite Nedenleri
________________________________________
Çocuk isteyen çiftlerin yaklaşık %30-40 da neden erkeğe bağlıdır.Erkekte üreme fonksiyonları hipofizden salgılanan bazı hormonları kontrolü altındadır.Bu hormonların yetersizliği durumunda sperm üretimi bozulmaktadır.Yine sperm kanalarındaki tıkanıklık veya mevcut cinsel fonksiyon bozuklukları infertiliteye neden olabilir. Hipofizden salgılanan FSH (seminifer tubüllerden sperm üretimini), LH (leydig hücrelerinden testesteron üretimini) uyarır. Testesteron ise sperm üretimi ve erkeksi karekterlerin oluşumu için gereklidir.
Sperm üretim bozuklukları:

Erkek kısırlığı vakalarında sperm üretim ve gelişme bozuklukları en sık karşılaştığımız durumdur. Üretim bozukluğu sperm sayısı ile ilgili olabileceği gibi sperm hareketlerinin zayıflığı veya sperm şekillerinin (morfoloji) anormalliliği ilede ilgili olabilir.Erkeğin sperminin normal kabul edilebilmesi için sayısının en az 20 milyon/ml, hareketliliğin %50 ve yapısal olarak normal sperm oranının %14 ün üzerinde olması gerekir.Sperm değerlerinin bu oranların altında olması halinde doğal yollardan gebeliğin oluşması zor olabilir.Spermatogenez olayını yani sperm hücrelerinin oluşumunu, gelişip olgunlaşmasını olumsuz yönde etkiliyen birçok faktör vardır:

-Hormonal bozukluklar: üreme hormonlarının üretimi ve salınımı hipotalamus, hipofiz bezi ve testisler arsındaki ilişkiye bağlıdır.Aradaki bağlantının bozulduğu durumlarda birtakım problemler ortaya çıkar.Beynin alt kısmında bulunan hipofiz bezi FSH ve LH hormonlarını salgılamaktadır.Bu hormonlar testislerden sperm üretimini ve erkeklik hormonu olan testosteronun salgılanmasını uyarır.İncelemeler bu hormonlara ait bozuklukları veya testislerde sper üretim bozukluğuna işaret eden hormonal değişiklikleri gösterir.
-Enfeksiyonlar: Gonore (bel soğukluğu) ,tuberküloz , klamidya, mikoplazma ve üreoplazma enfeksiyonları infertiliteye neden olabilirler.Ayrıca kabakulak geçirildiğinde testis tutulumu olabilir ve seminifer tubullerde kalıcı hasar oluşabilir.
-Sistemik enfeksiyonlar ( böbrek ve karaciğer hastalığı)
-Varikosel: Skrotumda testislerin etrafında oluşan varisli damarlardır.Her varikoseli olan erkek infertil değildir.Fakat infertilite nedeni ile değerlendirilen erkeklerin yaklaşık üçte birinde varikosel vardır.
-Kriptorşizm(inmemiş testis): Doğumda veya en geç bir yıl içinde testisler yumurtalık torbasına iner.Testislerin ikisinin veya bir tanesinin skrotuma inmemesine kriptorşizm denir. Karın içinde kalan testisler daha yüksek ısıya maruz kaldıkları için sperm üretimi bozulur.
-Genetik bozukluklar: Genetik bozukluklara bağlı testis gelişimi ve sperm üretiminde bozukluklar ve hormonal dengesizlik görülebilir.( klinifelter sendromu, kistik fibroz....)
-Travma (yaralanma)
-Testis tümörleri: Kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar ve radyoterapi sperm üretimini olumsuz etkiler.


Üretim kanallarındaki tıkanıklık
Spermin üretim yeri olan yumurtalıklardan dışarı çıkmasını engelleyen tam veya kısmi tıkanıklıklar kısırlık nedeni olabilir.Doğuştan yok olabildiği gibi enfeksiyonlar, yaralanmalar, cerrahi işlemler tıkanıklıklara neden olabilir.
Erkek infertilitesinde Rol Oynayan Risk Faktörleri
o Sigara
o Alkol
o İlaçlar
o Uyuşturucu maddeler
o Kemoterapi ( kanser ilaçları)
o Radyasyon
o Yüksek ısı