1.05b Telesat UFS 910 Image 1W veya 14 W cihazlar için uyumludur.

31 Mayıs 2008

1.05b Telesat UFS 910 Image