Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.

Vakana :
Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.

Velovis :
Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.

Venüs :
Güzellikve aşk tanrıçası Aphrodite'in bir diğer adı.

Vesper :
Hesperos'un latince adı.

Vesta :
Ocak başı tanrıçası Hestia'nın diğer adı.

Victoria :
Zafer tanrıçası Nike'nin latince adı.

Vulturus :
Apollon'un lakabı


Yphikles :
Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sncıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.

Yphitime :
Hermes'in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr'ler doğdu.


Zagreus :
Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.

Zakoreus :
Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.

Zakynthos :
Boiotia'lı bir kahraman..Dardanos'un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.

Zamolksis :
Thrakia'lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış

Zazanas :
Zeus'un lakabı

Zelos :
Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'un kardeşleridir.

Zephyros :
Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.

Zetes :
Boreas ile Orithyie'nin oğlu. Kalais'in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.

Zethos :
Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un kardeşi.

Zeuksippe :
Laomedon'un kızı

Zeukso :
Okeanos ile Tethys'in kızı olan bir peri.
Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

www.forumbt.net