Kablonun Tarihi ve Gelişme Sürecinde Yaşanan Hadiseler / Linktech