Güç Zayıflaması

Bir sinyalin iletim mesafesi, çeşitli faktörlere bağlıdır.Temel donanım etkenleri şunlardır;

Vericinin ( Transmitter power )

Verici ile anteni arasındaki kablo kayıpları

Vericinin anten kazancı

İki antenin konumları ( aradaki uzunluk, engeller )

Alınan anten gücü

Alıcı ile anteni arasındaki kablo kayıpları

Alıcının duyarlılık seviyesi ( Receiver Sensitivity )

Alıcı duyarlılığı, alıcının verilen sinyali tam olarak çözebilmesi için gereken minimum sinyal güç seviyesi olarak tanımlanır.Aşağıdaki tablo alıcı duyarlılık değerlerini göstermektedir.

dBm mw
10dBm 10mW
3dBm 2mW
0dBm 1mW
-3dBm 0.5mW
-10Bm 0.1mW
-20Bm 0.01mW
-30dBm 0.001mW
-40dBm 0.0001mW
-50dBm 0.00001mW
-60dBm 0.000001mW
-70dBm 0.0000001mW

Cisco Aironet ürünlerinin alıcı duyarlılığı -84dBm veya 0.000000004mW 'dır.

Dış ortamlar ( Outdoor ) için tahmini Mesafe Hesaplaması

Dış ortamlarda iki nokta arasındaki kablosuz link mesafesi , Cisco'nun basit bir hesaplamasıyla tahmin edilebilmektedir.Buna göre;

Her 6 dB artış , mesafeyi iki katına çıkarır.

Her 6 dB azalış, mesafeyi yarısına düşürür.

Mesafe ayarlamalarını yapabilmek için , yüksek veya düşük kazançlı antenler, uzun veya kısa kablolar seçilebilir.

Elimizdeki bir çift Cisco BR350 bridge ( 15 metre kabloya bağlı dish anten) 18 mil mesafede çalışabilir.Aşağıdaki değişiklikleri yaparak teorik performansı değiştirebiliriz.

Her iki noktada 15 metre kablo yerine 30 metre kablo kullanmamız 3 dB kayba neden olur.Her iki tarftaki toplam 6dB kayıp mesafenin 9 mile düşmesine neden olur.

Dish anten yerine 13.5 dBi kazaçlı Yagi anten kullanırsak toplamda 14dBi kaybımız olur ve buda mesafeyi 4 milin altına düşürür.

İç ortamlar ( Indoor ) için tahmini mesafe hesaplaması

Aslında indoor ortamlar için bir hesaplama yöntemi yoktur.Indoor RF propogasyonu , outdoor'dan farklıdır.Bununla birlikte bazı basit hesaplamalarla performans tahminleri yapılabilir.

Her 9 dB artış ,etki alanını iki katına çıkarır.

Her 9 dB azalış, etki alanını yarısına düşürür.

Örnek olarak Cisco AP340 access point , tipik olarak 2.2dBi dipol antenle kurulur.Radio gücü yaklaşık olarak 15dBm' dir.Bu ürün 5.2dBi omni antenli AP350 access point ürününe yükseltilirse, etki alanı yaklaşık iki katına çıkar.( AP340->AP350 yükseltimi için +5 dBi ve anten yükseltimi içinde +3 dBi , toplamda +8 dBi kazanç ile )
::.KABLOSUZ NETWORKLERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER.::

Performans

Radyo dalgaları gerçekte bütün yönlerde aynı mesafeye erişemezler.Duvarlar, kapılar, insanlar, asansör boşlukları ve diğer engeller , radyo frekansı yayılma paterninin bozulmasına ve düzensiz olmasına neden olurlar.

Performansı etkileyen temel kriterler:

1-Kablosuz cihazlar arasındaki mesafe, Erişim noktası ile kablosuz ethernet kartı arasınki mesafe.
2-Transmisyon güç seviyesi
3-Bina ve evdeki materyaller
4-Radio frekanslarının birbirine karışması
5-Sinyal yayılımı
6-Anten tipi ve yerleşimi

Kablosuz network uygulamalarından iyi bir performans alabilmek şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır;

1- Kablosuz uygulama alanında, AP ( Erişim Noktası) , ile kullanıcılar arasındaki mesafe performansı doğrudan etkiler.Mesafe arttıkça transmisyon hızı düşer.

2- Kablosuz cihazların yerleşimi ve doğrultusu da önemli bir etkendir.

3- Uygulamanın yapıldığı binanın yapısı, bina malzemesi, konstrüksiyon tipi sinyal kalitesini ve sinyal hızını etkiler.
AP ile kullanıcı arasındaki duvarın yapısına göre zayıflama değerleri* :
* Her 3 dB zayıflama sinyal gücünün yarıya düşmesine neden olur

Engel Tipi Zayıflama

Alçı Duvar 3dB
Tuğla Duvar 4dB
Metal Çerçeveli Cam Duvar 6dB
Cam Çerçeve 3dB
Metal Kapı 6dB

4- Fiber duvarlar, alüminyum yüzeyler, boru ve elektrik kablolaması, mikrodalga fırınlar ve kablosuz telefonlar ise, kablosuz sistemin etkin olabileceği mesafeleri ve kaplama alanını olumsuz etkiler.

Elektromagnetik Etkileşim

2.4Ghz radyo frekans spektrumunda çalışan diğer kablosuz cihazlar , 802.11b kablosuz cihazlarla aynı ortamda kullanıldığında elektromagnetik etkileşime neden olabilir.

2.4GHz kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınlar, yakın mesafedeki fluerosan aydınlatma sistemleri ve yakın mesafedeki başka bir 802.11b kablosuz network bunlara örnek olarak verilebilir.


Alıntıdır.