Mage

Mage nedir?

Mage çeşitli büyülerle yani magic atacklarla saldırı yapan characterdir.Diğer characterlerden kendini ayıran en belirgin özelliği,başkalarını yanına çekmesi ve moblara karşı alan büyüleri kullanmasıdır.

Skilleri ön bakış..

Bir mage için hem en kolay,hem de en zor şey level kasmaktır..Eğer bir magein kendi kafadarı olan arkadaşları varsa,level kasmak en kolay magee göredir..Ancak bir mage oyunda yalnızsa,değil roguelar,warriorlar bile halinden anlamaz onların..Bir mage için önerim level kasmadaki o “zorluğu” atlatabilmek için birincil skillini asla lightning olarak seçmemesidir..Level 62 ya da 63’e kadar bence bir mage ikinci skill olarak her türlü lightning kullanmalıdır.Birinci skill flame ya da glacier olabilir.

Skiller ve işlevleri.

Basic Skiller.

Flash level 1. Küçük bir lightning atağı.
Shiver level 3. Küçük bir atack.
Summon party members level 4. Party arkadaşını yanına ışınlar.Dolma süresi yoktur.
Flame level 5. Küçük çaplı bir flame atağı.
Cold wawe level 7. Bir ice atağı yapar.
Spark level 9. Küçük bir lightning atağı.
Gate level 15. Re-spawn noktasına ışınlanır.
Escape level 30. Tüm partiyi towna ışınlar.

Fire skilleri.(Max damage.)

Burn level 3. Küçük bir flame saldırısı.
Resist fire level 6. Playerin fire resistini 20 artırır.
Blaze level 9. Küçük ve devamlı damage.
Fire ball level 15. Rakibe ateşten bir top atar.
Ignition level 18. Rakibin etrafını flame ile sarar ve devamlı yapılan saldırı çok fazla damage verir.
Endure fire level 24. Playerin fire resistini 50 artırır.
Fire spear level 27. Rakibe mızrak şeklinde bir ateş atar.
Fire burst level 33. Küçük bir alan büyüsü.
Fire blast level 35. Rakibe fire blast yollar.
Hell fire level 39. Rakibin vücudunu ateşle sarar,devamlı damage verir.
Fire blade level 42. Staff ile saldırı,ekstra fire damage.
Specter of fire level 43. Dolma süresi olmadan devamlı ateş saldırısı.
Inferno level 45. Belirli bir alandaki düşmanları etkileyen bir patlama.
Immunity fire level 48. Playerin fire resistini 80 artırır.
Pillar of fire level 51. Rakibi ateşle sarar.
Fire thorn level 54. Rakibe güçlü bir damage verir.Playerlardan can çeker,moblara can çekme işlemez.
Manes of fire level 56. Dolma süresi olmadan devamlı ateş saldırısı.
Fire impact level 57. Güçlü ve devamlı can ***üren bir flame patlaması.
Supernova level 60. Belirli bir alana supernova indirir,playerlara işlediği takdirde belirli zaman araklıklarında damage verir.Moblara bu zehir işlemez..
Incineration level 70. Koca bir ateş parçası rakibin kafasına iner
Meteor fall level 70. Belirli bir alana meteor düşürür.
Fire staff level 72. Staff ile güçlü bir atack yapar.
Armor of fire level 75. Kendine saldıran düşmana atack yapar.Değişmeyen bir flame damage verir.
Vampiric fire level 80. Rakibe ateş topu yollar.Bu top rakibin canını emer,manasını düşürür.Hayatını kaydırır
Ignition level 80. Rakibin üzerine meteor indirir.

Ice skillleri.(Ya da glacier..2. en yüksek damage ve yavaşlatma kabiliyeti.)

Freeze level 3. Küçük bir ice atağı.
Resist cold level 6. Playerin ice resistini 20 artırır.
Chill level 9. Büyülü bir ice atağı yapar.Büyüden etkilenen rakip,20 saniyeliğine yavaşlar.
Frozen Armor level 12. Playerin defansını artırır.
Ice arrow level 15. Bir ice atack.
Solid level 18. Skill dolma süresi olmadan rakibe atack yapar.Skillden etkilenen rakip,yavaşlar.
Endure cold level 24. Playerin ice resistini 50 artırır.
Ice orb level 27. Rakibe ice orb gönderir.
Frozen shell level 30. Playerin defansını artırır.
Ice burst level 33. Belirli bir alandaki rakiplere ice atağı yapar.
Ice blast level 35. Düşmana ice blast patlamasıyla atack yapar.
Frostbite level 39. Düşmana frostbite büyüsü yapar.Etkilenen düşmanın hızı düşer,yavaşlar..
Frozen blade level 42. Staff ile ice atack yapar.
Specter of ice level 43. Skill dolma süresi olmadan ice atackı yapar.
Blizzard level 45. Belli alandaki düşmanlara blizzard büyüsü yapar.Büyüden etkilenen düşmanlar geçici olarak yavaşlar.
Immunity cold level 48. Playerin ice resistini 80 artırır.
Ice comet level 51. Rakibe atack yapmak için ice comet indirir.
Ice barrier level 54. Playerin defansını artırır.
Manes of ice level 56. Skill dolma süresi olmadan buz atağı yapar.
Ice impact level 57. Düşmanı şok edici bir buz patlamasıyla şok eder.Devamlı damage verir.
Frost nova level 60. Güçlü bir buz patlaması gerçekleşir.Bundan belirli bir alandaki düşmanlar etkilenir ayrıca hareket hızlarıda düşer.
Prismatic level 70. Soğuk cumulusu seçili rakibin üstüne yıkar.
Ice storm level 70. Soğuk cumulusu belirli alandaki rakiplerinin üstüne yıkar.
Ice staff level 72. Staff ile güçlü bir saldırı yapar.
Armor of ice level 75. Kendisine kim atack yaparsa ona damage verir ve yavaşlatır.
Freezing distance level 80. Rakibi anında dondurmak için kristaller saçar.Rakibin donma ihtimali,canına bağlıdır.

Lightning skilleri (En az damage veren Skiller.Durdurma ve kör etme özelliği.)

Charge level 3. Damage veren Lightning atackı.
Resist lightning level 6. Playerin lightning defansını 20 artırır.
Counter spell level 9. Küçük bir lightning atackı yapar.
Lightning level 15. Ligthning atackı yapar.
Static hemisphere level 18. Rakibin çevresini ligthning küresiyle kaplar ve damage verir.
Endure lightning level 24. Playerin lightning defansını 50 artırır.
Thunder level 27. Rakibe damage veren bir lightning atack.
Thunder burst level 33. Belirli bir alana etki eden lightning büyüsü.
Thunder blast level 35. Rakibe thunder blast atackı yapar.
Discharge level 39. Rakibin vücudunu kitler,belirli zaman aralıklarıyla damage verir.
Charged blade level 42. Staffla atack yapar,ekstradan lightning damage verir.
Thunder cloud level 45. Belirli bir alana etki eden lightning bulutu.
Immunity Lightning level 48. Playerin lightning defansına 80 ekler.
Static orb level 51. Seçili düşmana lightning orb gönderir.
Static thorn level 54. Yapılan lightning atağıyla atack yapılan playerdan hp çalınır.Hp çalmak ancak pvp de gerçekleşir.
Thunder impact level 57. Güçlü ve devamlı etki eden bir lightning atackı.
Static nova level 60. Güçlü bir lightning patlaması,belirli bir alana etki eder.
Stun cloud level 70. Bir torpedo gelir ve seçilen düşmana damage verir.
Chain lightning level 70. Bir torpedo atackı gelir ve belirli alandaki düşmanlara etki eder.
Light staff level 72. Staff ile çok güçlü bir saldırı yapar.Stunlama olanağı doğurur.
Armor of Lightning level 75. Kendisine atack yapana lightning damage verir,stunlama olanağı doğurur.
Blink level 80. 20 metre ileri gider/ışınlanır.

Master skilleri.

Valor level 0. Mana %30 un altına düştüğünde,can yükselme hızı %20 artar.
Absolute power level 2. Geçici olarak magic power %30 artar.
Absoluteness level 5. Alınan tüm damageler %5 azalır.
Matchness level 10. Alınan tüm damageler %10 azalır.
Mana shield level 12. Mana kalkanı aktif olduğu zaman,alınan damagein %15i manadan düşer.Bu olay 4 kez tekrarlanabilir.
Instantly magic level 15. Dolma süresi olmadan 2 skill birden atabilme.
Minor resist level 20. Belirli bir alandaki rakiplerin resistlerini %20 düşürür.

Magelerin bazı skilleride kendiliğinden kapalıdır.Bunlardan 35 skilleri için blast kağıtları gerekir.Bu kagıtlar moblardan düşer.Ama thorn ve impact skilleri için scroll yapılabilir.Thorn kağıdı için 30ar tane opal saphire crystal ve 5m arch mage drakeye veriliyor.Impact kağıdı içinse 3. seviye goblin set ile 5m arch mage drakeye veriliyor.
Magelerin masterları için ise Kekuri ring,50 gavolt wing,50 zombi gözü,Cursed bone,Feather of harpy quenn,10 blood of glyptodont,10 ar tane opal saphire crystal gerekiyor.
62 skillinin scrollu için ise 3 tane blessed enchant scroll (str), 3 tane blessed enchant scroll (Hp), 3 tane blessed enchant scroll (Int) ve 5m arch mage drakeye veriliyor.

Magein skilleri bunlardır.Gördüğünüz gibi 1elin nesi var,2 elin sesi var sözü,aynı mageler için söylenmiş gibidir..Cz de mage partinin üstüne tanımam.. [:’(]

Geldik statlara..Yaygın olarak 3 tip mage vardır..

1-Paper mage..

Statlarını mp,kalanı int olarak veren mage tipidir.Amacı max damage vermektir..Bunun için defansından ödün versede,kodum mu oturtmak isteyen bir mage böyle olmalıdır.Zaten sıkı bir mage olursa taktığı unique takılar ile defans açığını kapatır.Bu magein avantajı,çoğu skilli ile 700+ vurması,dezavantajı ise battle priestlar ile birlikte cz de en çok atack yapılan character olmasıdır

2-Pet mage..

Complete (+8). Giyecek kadar int,kalanı mp veren mage tipidir.Genelde ice ya da lightning birincil skill tercihleridir.Ice ve lightning gibi durduran veya yavaşlatan skilli seçen mageler mutlaka pet mage olmalıdırlar.Çünkü bir lightning mage paper iken 3 vurusun 1 tanesinde kitlerse,pet mage iken 2 veya 1 vuruşta kitler..İntelligence puanı lightning ve ice skillerine bonus özellik katar.Bu magelerin avantajı kitleme ve durdurma yeteneklerini paperlara göre daha üstün olması ile defans farkı (unique takılar ele alınmadığında),dezavantajları ise paper magelere göre daha az damage vermeleridir.

3-Semi pet mage..

Türkçe’si yarı pet magedir.Grade 2 mage elbiseleri giyecek kadar int,kalanı mp veren mage tipidir.Yaptığım küçük bir araştırmadan da edindiğim bilgilere bakacak olursak,en avantajlı (gerek defans,gerek damage,gerek durdurma & yavaşlatma) mage tipi budur.İşte o dosya..

Test yapılan itemlar.

Dual +1ROM (Ring of Magic)
Elemental pendant +2
white silver earing +1
secret silver earing
Glass belt


1) Full paper mage(YUKSEK MP,FIRE ONERILIR):

MP: 255
INT: 102
HP: 4412
MANA: 3650
Defans 711

Lycaon +7 staff
LvL 1 mage armor +7/hp

Oyunda en sık rastlayacağınız mage türüdür.Yüksek hasar verir,defansı düşüktür.
LVL 70 Incineration ile Cz’de ortalama 900-1100 damage...

Önemli not !! Oyuncuya karşı atakta (Harpy,troll vs. değil),yalnızca taban mp puanı etkili,+bonus hasarı artırmayacaktır..Savaş ve cz’de hp bonus,yaratıklara karşıda mp bonus giyinin.

NOT2:Inteligencein yuksek olmasinin nedeni,MP ye 255 den fazla verilemiyo,testi yapan mage lvl 70,fazla puanlarini inteligence a vermis.


2)FULL PET MAGE(YÜKSEK INT,GLACIER VE LIGHTNING ÖNERİLİR)

INT: 225
MP: 132
HP 3856
MANA: 7112
DEFENSE: 941

Elixir +8
Full Complete Armor +7/hp


Bu mageler kesinlikle kitleme ve yavaşlatmak için.
Damage 400-600 arası,paper mage nazaran oldukça düşük.

Not: Complete giyinebilmek için 160 int yeterli ama inte daha fazla verince kitleme ve yavaşlatma süresi gözle görülür şekilde artıyor.


3) YARI PET (FIRE)

MP: 245
INT: 112
3912 HP
4412 MANA
741 Defans

Full level 2 magician armor +7/hp
Wreath of Erenion +7

Wreath erenion’un inanılmaz etkisi gözüküyor,sadece 112 int istiyor,ve lycaon +8’den daha yüksek damage veriyor!!Cz’de 1200-1450 damage ve bu hasar nooblara verilmemiştir!! +8 erenion ile damage 1800 lere kadar çıktı.Alanla 8-10 adam alınabilir.

Mage combosu - Ignition + hellfire + thorn + impact +nova

Ignition: 300 + 5 X 35 = 465

Hell fire: 400 + 5 X 50 = 650

Thorn :800/1000 + 120/140 = 920/1140

Impact : 800/1100 +120/140 = 920/1240

Nova: 800/1200 + 5X 40/80 = 1200/1600

Toplam hasar = 3250 ile 5095 arasi