Türk Dil Kurumu Avrupa Yakasındaki Dilber Halayı anlama Sözlüğünü iftaharla sunarrrr.....* Hoşşik : Yalaka, karaktersiz, ukala
* Dinelmek : Ayakta kalmak
* Banadura : Domates
* Gındırık : Aralık
* Gıllik, gıllicik : Küçük, küçücük
* Sası : Tatsız, yavan
* Zebil gibi : Çok, gereğinden fazla
* Hatın kız : Hanım kız
* Booy boy : Eyvaah eyvah
* Bahele : Bak hele
* Çekticeği damar kurusun : Çektiği damar, soy, kurusun
* Soykası batasıca : Soyu sopu batasıca
* Zaar : Zahir, herhalde, öyle görünüyor ki
* Kele : Ayol
* Cıvır : Diri, genç
* Avel : Aptal
* Cibilliyet : Geçmiş
* Bici bici : Adana'ya özgü, nişasta, gül suyu ve buzla yapılan bir tatlı
* Gadasını almak : Derdini, belasını almak
* Zumzuk : Yumruk